تبلیغات
نقاشی و هنر - تبریک عید

شبی در محفلی ذکر علی بود
شنیدم عارفی فرزانه فرمود
اگر آتش به زیر پوست داری
نسوری گر علی را دوست داری
علی در عرش بالا بی نظیر است
علی بر عالم و آدم امیر است
به عشق نام مولایم نوشتم
چه عیدی بهتر از عید علی است

عید همگی مبااااااااارک