تبلیغات
نقاشی و هنر - سپاس


از پدر زحمت کش و مادر دلسوزم که در تمامی مراتب زندگیم همواره پشتیبان من بودند کمال تشکر را دارم.
از خواهر مهربان و برادران عزیزم به خاطر تمامی تشویق هایشان و دادن ذوق و اشتیاق برای کارهای هنریم صمیمانه قدر دانی میکنم.
و از همسر گرامیم که مشوقم برای ایجاد چنین وبلاگی بوده و همواره کمکم میکند سپاسگذاری میکنم.

و همچنین از تمامی دوستانی که با نظرات گرانقدرشان من را برای ادامه کارهایم سوق میدهند نهایت ادب و احترام حضورشان را دارم و متشکرم.