تبلیغات
نقاشی و هنر - نمونه ای از کلاژنمونه ای از کلاژ که با استفاده از دستمال کاغذی و چسب و رنگ ایجاد شده
دستمال کاغذیها را به حالت چین و چروک روی بوم چسبانده و ایجاد بافت کرده ام
که برای قسمتی از تابلو مورد نظر استفاده شده