تبلیغات
نقاشی و هنر - طرح پیانواین کار در 5 عدد لت چوبی بزرگ کار شده که هر یک از لتها حدود 2 مترطول و 40 سانتی متر عرض دارد که در کنار هم یک کار موزاییکی بسیار بزرگ میباشد
این طرح و کار پر زحمت به صورت گروهی کار شده که توسط من و 5 تن از دوستانم کار کردیم که کار ژوژمانی آخر ترممان بود از اینجا به همه دوستانم تشکر و خسته نباشید میگویم.  ( یادش به خیر)