تبلیغات
نقاشی و هنر - طرح ساعت طرح تمام شده ساعت که با موزاییک و کاشی کار کردم   بعد از اتمام کار ملات ریزی شده تا فاصله کاشی ها پر بشه.