تبلیغات
نقاشی و هنر - ساعت با موزاییکاین طرح یک ساعت هستش که با موزاییک و کاشی دیوار کار کردم

رای اطلاع دوستان باید عرض کنم کاشی دیوار راحتر خورد میشه ولی موزاییک خیلی سخت میشکنه)